TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"scratch" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

scratch czasownik

scratch + rzeczownik
Kolokacji: 28
scratch one's head • scratch one's chin • scratch one's ear • scratch the surface • scratch one's nose • ...
czasownik + scratch
Kolokacji: 7
begin scratching • start scratching • left scratching • stop scratching • avoid scratching • ...
scratch + przyimek
Kolokacji: 28
scratch out • scratch at • scratch on • scratched from • scratch in • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
(1) out, at, on, from, in, ...
Kolokacji: 14
2. scratch out = wykreślić scratch out
7. scratch for = cienko prząść, ledwie wiązać koniec z końcem scratch for
8. scratch behind = drap z tyłu scratch behind
11. scratch off = zadrapanie daleko scratch off
12. scratch up = drap scratch up
14. scratch through = drap całkowicie scratch through
scratch + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 20
barely scratch • absently scratch • scratch away • easily scratched • idly scratch • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.