TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"scratch" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

scratch czasownik

scratch + rzeczownik
Kolokacji: 28
scratch one's head • scratch one's chin • scratch one's ear • scratch the surface • scratch one's nose • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(1) head, ear, scalp, hand
Kolokacji: 4
1. scratch one's chin = podrap się w brodę scratch one's chin
2. scratch one's nose = podrap się w nos scratch one's nose
3. scratch one's beard = podrap się w brodę scratch one's beard
4. scratch one's cheek = podrap się w policzek scratch one's cheek
5. scratch one's face = podrap się w twarz scratch one's face
7. scratch one's neck = podrap się w szyję scratch one's neck
8. scratch an itch = zaspokajać swoją potrzebę scratch an itch
9. scratch one's hair = podrap się w włosy scratch one's hair
10. scratch one's arm = podrap się w ramię scratch one's arm
11. scratch one's jaw = podrap się w szczękę scratch one's jaw
12. scratch one's chest = podrap się w klatkę piersiową scratch one's chest
13. scratch one's leg = podrap się w nogę scratch one's leg
14. scratch one's belly = podrap się w żołądek scratch one's belly
(3) surface, way
Kolokacji: 2
(4) eye
Kolokacji: 2
(5) mark, name, record
Kolokacji: 3
(6) flea, noise, sound
Kolokacji: 3
czasownik + scratch
Kolokacji: 7
begin scratching • start scratching • left scratching • stop scratching • avoid scratching • ...
scratch + przyimek
Kolokacji: 28
scratch out • scratch at • scratch on • scratched from • scratch in • ...
scratch + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 20
barely scratch • absently scratch • scratch away • easily scratched • idly scratch • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.