TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"scratch one's ears" — Słownik kolokacji angielskich

scratch one's ears kolokacja
Popularniejsza odmiana: scratch one's ear
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podrap się w uszy
  1. scratch czasownik + ear rzeczownik
    Luźna kolokacja

    At least she didn't scratch my ears and tell me to be a good boy.