TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"scratch" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

scratch czasownik

scratch + rzeczownik
Kolokacji: 28
scratch one's head • scratch one's chin • scratch one's ear • scratch the surface • scratch one's nose • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
  • But a lot of things in life make you scratch your head.
  • He might have scratched his head if he'd had arms to do so.
  • He scratched his head, trying to remember what she had told him a couple of days before.
  • Even so, after a while he scratched his head and put down the book.
  • He scratched his head and tried to remember the time.
  • I scratched my head and looked for a phone number on the letter.
  • He scratched his head, trying to make sense of it.
  • He stood up, scratched his head, then gave another look.
  • He scratched his head again and thought about it for a moment.
  • He scratched his head for a moment and pulled a face.
2. scratch one's chin = podrap się w brodę scratch one's chin
4. scratch the surface = zrobić coś po łebkach, zbadać coś niedokładnie, prześlizngąć się scratch the surface
5. scratch one's nose = podrap się w nos scratch one's nose
6. scratch one's beard = podrap się w brodę scratch one's beard
czasownik + scratch
Kolokacji: 7
begin scratching • start scratching • left scratching • stop scratching • avoid scratching • ...
scratch + przyimek
Kolokacji: 28
scratch out • scratch at • scratch on • scratched from • scratch in • ...
scratch + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 20
barely scratch • absently scratch • scratch away • easily scratched • idly scratch • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.