"recording" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

recording rzeczownik

rzeczownik + recording
Kolokacji: 102
studio recording • tape recording • video recording • sound recording • concert recording • demo recording • solo recording • ...
recording + rzeczownik
Kolokacji: 54
recording studio • recording session • recording artist • recording contract • recording industry • recording career • recording device • ...
recording + czasownik
Kolokacji: 44
recording features • recording includes • recording contains • recording takes • recording makes • recording begins • ...
czasownik + recording
Kolokacji: 72
produce recordings • feature recordings • contain recordings • make recordings • include recordings • cast Recording • ...
przymiotnik + recording
Kolokacji: 121
live recording • original recording • early recording • audio recording • complete recording • commercial recording • new recording • ...
przyimek + recording
Kolokacji: 19
through recordings • from recordings • to recordings • on recordings • of recordings • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.