"recording" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

recording rzeczownik

rzeczownik + recording
Kolokacji: 102
studio recording • tape recording • video recording • sound recording • concert recording • demo recording • solo recording • ...
recording + rzeczownik
Kolokacji: 54
recording studio • recording session • recording artist • recording contract • recording industry • recording career • recording device • ...
recording + czasownik
Kolokacji: 44
recording features • recording includes • recording contains • recording takes • recording makes • recording begins • ...
czasownik + recording
Kolokacji: 72
produce recordings • feature recordings • contain recordings • make recordings • include recordings • cast Recording • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
7. listen to recordings = słuchaj nagrywań listen to recordings
8. recording is protected = nagrywanie jest chronione recording is protected
9. express in these recordings = ekspres w tych nagrywaniach express in these recordings
12. appear on recordings = pojaw się na nagrywaniach appear on recordings
14. recording is used = nagrywanie jest używane recording is used
16. recording taken = nagrywając zapisany recording taken
17. recording conducted = nagrywanie zaprowadziło recording conducted
18. recording is found = nagrywanie zostanie znalezione recording is found
22. recording is recorded = nagrywanie jest zrelacjonowane recording is recorded
23. consist of recordings = składaj się z nagrywań consist of recordings
przymiotnik + recording
Kolokacji: 121
live recording • original recording • early recording • audio recording • complete recording • commercial recording • new recording • ...
przyimek + recording
Kolokacji: 19
through recordings • from recordings • to recordings • on recordings • of recordings • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.