BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature a recording" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature recordings
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść nagrywanie
  1. feature czasownik + recording rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The album featured recordings made in his living room as he played material for Focus 9.

powered by  eTutor logo