"feature recording" — Słownik kolokacji angielskich

feature recording kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature recordings
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha nagrywanie
  1. feature czasownik + recording rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The album featured recordings made in his living room as he played material for Focus 9.

powered by  eTutor logo