KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"prison" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prison rzeczownik

rzeczownik + prison
Kolokacji: 38
state prison • security prison • Fleet Prison • Maze prison • U.S. prison • ...
prison + rzeczownik
Kolokacji: 142
prison sentence • prison term • prison camp • prison cell • prison guard • prison system • prison official • prison population • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(2) camp, yard, cemetery, site
Kolokacji: 4
(8) Service, chapel
Kolokacji: 2
(11) life, experience, scandal
Kolokacji: 3
1. prison life = życie w więzieniu prison life
2. prison experience = doświadczenie w więzieniu prison experience
  • In fact, the couple earn much of their living from the prison experience.
  • Could have been a hero, but the prison experience had embittered him.
  • Though he avoided writing about his prison experiences, they were the motivation behind the letters.
  • The title story was linked to his prison experience.
  • Which part of the prison experience would that be?
  • Behan's prison experiences were central to his future writing career.
  • "This couples with the fact that you can never get away from your prison experience."
  • "I became much stronger," he said of his prison experience.
  • Prisoners receive questionnaires that ask how their prison experience can be improved.
  • Gabriel's main goal throughout the novel was to find evidence of god in his prison experience.
3. prison scandal = skandal w więzieniu prison scandal
(13) riot, rape
Kolokacji: 2
(16) staff, space, colony
Kolokacji: 3
(18) complex, compound, rodeo
Kolokacji: 3
(19) doctor, psychiatrist
Kolokacji: 2
(20) Gates, psychologist
Kolokacji: 2
(21) ground, planet, island
Kolokacji: 3
(22) farm, laundry, workshop
Kolokacji: 3
(24) rule, governor, regulation
Kolokacji: 3
(25) gang, unit, Fellowship
Kolokacji: 3
(26) drama, expansion
Kolokacji: 2
(27) gate, corridor
Kolokacji: 2
(28) memoir, diary
Kolokacji: 2
(29) personnel, Department
Kolokacji: 2
(30) spokesman, spokeswoman
Kolokacji: 2
(31) food, policy, mate
Kolokacji: 3
(32) scene, setting, environment
Kolokacji: 3
(33) film, movie, slang, Notebook
Kolokacji: 4
(34) cafeteria, canteen
Kolokacji: 2
prison + czasownik
Kolokacji: 11
Prison hampers • prison holds • prison opens • prison awaiting • prison houses • ...
czasownik + prison
Kolokacji: 46
leave prison • sentence in prison • escape prison • release from prison • sentence to prison • free from prison • escape from prison • ...
przymiotnik + prison
Kolokacji: 79
federal prison • military prison • new prison • maximum-security prison • maximum security prison • American prison • secret prison • ...
przyimek + prison
Kolokacji: 18
in prison • from prison • to prison • into prison • for prisons • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.