"Soviet prison" — Słownik kolokacji angielskich

Soviet prison kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Radzieckie więzienie
  1. soviet przymiotnik + prison rzeczownik
    Luźna kolokacja

    However she did not have to serve that sentence because of time already served in the Soviet prison.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo