"Russian prison" — Słownik kolokacji angielskich

Russian prison kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rosyjskie więzienie
  1. Russian przymiotnik + prison rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Members are guided by the underworld laws brought from Russian prisons.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo