Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"pity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pity rzeczownik

pity + czasownik
Kolokacji: 4
pity says • pity stirs • pity thinks • pity overcomes
czasownik + pity
Kolokacji: 10
take pity • feel pity • see pity • show pity • express pity • ...
przymiotnik + pity
Kolokacji: 11
great pity • real pity • sudden pity • genuine pity • terrible pity • ...
przyimek + pity
Kolokacji: 7
without Pity • with pity • of pity • in pity • for pity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
  • He wasn't used to people looking at him without shock or pity.
  • Only those in love would know What a town without pity can do
  • The sun beat down on them all without pity, but no one made a move to look for shade.
  • These are men without pity, for whom a land and its people mean nothing, unless they have gold or can be made to yield it.
  • The people of this city believe that anyone who challenges Her gets crushed immediately, without pity.
  • He was a selfish and greedy man, but not without pity.
  • Crane looked him in the eye without pity or anguish.
  • "You can do better than that," the captor said without pity.
  • And Conrad, not wanting to be rude, tried to look at the thing without pity.
  • He gave me the impression of a man without ruth or pity.
2. with pity = z litością with pity
4. in pity = w litości in pity
5. for pity = z litości for pity
6. to pity = do litości to pity
7. by pity = przez litość by pity

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.