Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"pity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pity rzeczownik

pity + czasownik
Kolokacji: 4
pity says • pity stirs • pity thinks • pity overcomes
czasownik + pity
Kolokacji: 10
take pity • feel pity • see pity • show pity • express pity • ...
przymiotnik + pity
Kolokacji: 11
great pity • real pity • sudden pity • genuine pity • terrible pity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. great pity = wielka litość great pity
2. sudden pity = nagła litość sudden pity
3. terrible pity = straszna litość terrible pity
4. infinite pity = nieskończona litość infinite pity
  • He had said once that she would never understand; but the infinite pity in her heart was born of an infinite understanding.
  • Philip loathed them, and yet his heart ached with the infinite pity which filled him.
  • Now he felt nothing for Mildred but infinite pity.
  • With infinite pity he withdrew his hold from Don Benito.
  • There was a look of infinite pity on the sun-stained, rugged face as he gazed at his friend, lying so helpless.
  • He wore a look of stern sadness and infinite pity.
  • I felt an infinite pity for him, and opened my arms unthinkingly.
  • Stephen's heart went out to him in a wave of infinite pity.
  • She looked up at Meiglan, infinite agony and infinite pity in her eyes.
  • My anger subsided before a feeling of infinite pity.
5. little pity = mała litość little pity
6. immense pity = ogromna litość immense pity
7. awful pity = okropna litość awful pity
(2) real, genuine, mingled, mock
Kolokacji: 4
przyimek + pity
Kolokacji: 7
without Pity • with pity • of pity • in pity • for pity • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.