Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"need one's pity" — Słownik kolokacji angielskich

need one's pity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potrzeba czyjś litość
  1. need czasownik + pity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I think he may need our pity and care more than Yakov in the village.

    Podobne kolokacje: