Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"pity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pity rzeczownik

pity + czasownik
Kolokacji: 4
pity says • pity stirs • pity thinks • pity overcomes
czasownik + pity
Kolokacji: 10
take pity • feel pity • see pity • show pity • express pity • ...
przymiotnik + pity
Kolokacji: 11
great pity • real pity • sudden pity • genuine pity • terrible pity • ...
przyimek + pity
Kolokacji: 7
without Pity • with pity • of pity • in pity • for pity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
2. with pity = z litością with pity
  • I couldn't stand the look of pity in her eyes.
  • Despite myself, I felt some small sense of pity for him.
  • The sort of pity I had felt for them left me.
  • The last thing I saw was the look of pity in his eyes.
  • Seems a kind of pity we were the right ones.
  • She looked across at the film star, not with a great deal of pity.
  • But I was at once too full of pity for him alone.
  • The look on the other woman's face became one of pity.
  • He looked down at her with a show of pity and understanding.
  • I will have none of your pity, do you hear?
4. in pity = w litości in pity
5. for pity = z litości for pity
6. to pity = do litości to pity
7. by pity = przez litość by pity

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.