Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"pity says" — Słownik kolokacji angielskich

pity says kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): litość mówi
  1. pity rzeczownik + say czasownik
    Luźna kolokacja

    "A pity we cannot flood the universe with such water," said Alfred quietly to himself.

    Podobne kolokacje: