Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"of pity" — Słownik kolokacji angielskich

of pity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z litości
  1. of przyimek + pity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I couldn't stand the look of pity in her eyes.

    Podobne kolokacje: