Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"pity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pity rzeczownik

pity + czasownik
Kolokacji: 4
pity says • pity stirs • pity thinks • pity overcomes
czasownik + pity
Kolokacji: 10
take pity • feel pity • see pity • show pity • express pity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) take, want, need
Kolokacji: 3
1. take pity = litować się, okazywać litość take pity
  • He took pity on them then and let it go.
  • He had taken pity on her once more, that was all.
  • The mind does not take pity: that's why the world is on fire.
  • I don't know the situation, but the dead man's wife took pity on my father.
  • If she didn't take pity on him, no one would.
  • Taking pity on the girl, he takes her to his home.
  • Eventually one of the old boys took pity on me.
  • And then I had taken pity on him despite everything.
  • So take pity on us now, and stay here in our company!
  • Someone on the staff obviously took pity and told you.
2. want one's pity = chcieć czyjś litość want one's pity
3. need one's pity = potrzeba czyjś litość need one's pity
przymiotnik + pity
Kolokacji: 11
great pity • real pity • sudden pity • genuine pity • terrible pity • ...
przyimek + pity
Kolokacji: 7
without Pity • with pity • of pity • in pity • for pity • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.