Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"terrible pity" — Słownik kolokacji angielskich

terrible pity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): straszna litość
  1. terrible przymiotnik + pity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They were both filled with their own thoughts, with disgust and a terrible pity for the bereaved family.