Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"pity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pity rzeczownik

pity + czasownik
Kolokacji: 4
pity says • pity stirs • pity thinks • pity overcomes
czasownik + pity
Kolokacji: 10
take pity • feel pity • see pity • show pity • express pity • ...
przymiotnik + pity
Kolokacji: 11
great pity • real pity • sudden pity • genuine pity • terrible pity • ...
przyimek + pity
Kolokacji: 7
without Pity • with pity • of pity • in pity • for pity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
2. with pity = z litością with pity
  • He just looked at me, his eyes filled with pity, as if there were no right answer.
  • If children live with pity, they learn to feel sorry for themselves.
  • The other looked at her with pity, far more disturbing.
  • The boy gave her a little horror, and she was at the same time hot with pity for him.
  • Both men watched her go with pity in their eyes.
  • "They have good coffee but look at them," she said with pity in her voice.
  • I have lost all my old friends, they fear her and look at me with pity or contempt.
  • He looked down at her, and was filled with pity.
  • Such a march as might fill the heart with pity.
  • I hate it when people look at me with pity.
4. in pity = w litości in pity
5. for pity = z litości for pity
6. to pity = do litości to pity
7. by pity = przez litość by pity

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.