Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"pity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pity rzeczownik

pity + czasownik
Kolokacji: 4
pity says • pity stirs • pity thinks • pity overcomes
czasownik + pity
Kolokacji: 10
take pity • feel pity • see pity • show pity • express pity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) take, want, need
Kolokacji: 3
1. take pity = litować się, okazywać litość take pity
2. want one's pity = chcieć czyjś litość want one's pity
3. need one's pity = potrzeba czyjś litość need one's pity
przymiotnik + pity
Kolokacji: 11
great pity • real pity • sudden pity • genuine pity • terrible pity • ...
przyimek + pity
Kolokacji: 7
without Pity • with pity • of pity • in pity • for pity • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.