PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"old" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

old przymiotnik

old + rzeczownik
Kolokacji: 2012
old man • old brother • old friend • old woman • old age • old sister • old son • old one • old boy • old lady • old song • old adult • ...
czasownik + old
Kolokacji: 18
grow old • look old • feel old • turn old • get older • ...
przysłówek + old
Kolokacji: 33
slightly older • far older • barely old • somewhat older • considerably older • ...
old + przyimek
Kolokacji: 17
old at • old for • old with • old by • old in • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.