PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"far older" — Słownik kolokacji angielskich

far older kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daleko starszy
  1. far przysłówek + old przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    The king seemed far older in the eyes of his daughter than he had only this morning.