"barely old" — Słownik kolokacji angielskich

barely old kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skąpo stary
  1. barely przysłówek + old przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    His father died when he was barely a year old.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo