PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"slightly older" — Słownik kolokacji angielskich

slightly older kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieco starszy
  1. slightly przysłówek + old przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    This will take you to a slightly older version of the page.