"official" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

official rzeczownik

rzeczownik + official
Kolokacji: 371
government official • Administration official • city official • police official • school official • union official • health official • ...
official + rzeczownik
Kolokacji: 3
Officials Report • Bordeaux Wine Official Classification • Official Website
official + czasownik
Kolokacji: 392
official says • official acknowledges • official declines • official announces • official expresses • official insists • official estimates • ...
czasownik + official
Kolokacji: 109
elect officials • quote officials • appoint officials • allow officials • accuse officials • tell officials • ask officials • make official • ...
przymiotnik + official
Kolokacji: 250
senior official • American official • local official • top official • military official • public official • federal official • Israeli official • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 95
(10) Soviet, Russian, familiar
Kolokacji: 3
(13) corrupt, longtime
Kolokacji: 2
(16) Canadian, child-welfare
Kolokacji: 2
1. Egyptian official = Egipski urzędnik Egyptian official
2. African official = Afrykański urzędnik African official
3. Libyan official = Libijczyk urzędnik Libyan official
4. Sudanese official = Sudański urzędnik Sudanese official
  • Sudanese officials said they were investigating how the man managed to board the plane with a gun.
  • Sudanese officials arrested the terrorists and tried them on murder charges.
  • Sudanese officials have said that they have met every American request for assistance.
  • Sudanese officials have expressed befuddlement at the strong American criticism.
  • For some present and former Sudanese officials, her role is part of the problem.
  • Sudanese officials said the sanctions sent the wrong message to the warring parties.
  • In 1931 the colonial government lowered the starting rates of pay for Sudanese officials.
  • Sudanese officials have said repeatedly that they do not believe the suspects are in the Sudan.
  • Sudanese officials deny that Iranians are involved in the operations.
  • Sudanese officials in London, however, said that was not true.
5. Kenyan official = Kenijczyk urzędnik Kenyan official
6. Nigerian official = Nigeryjski urzędnik Nigerian official
7. Angolan official = Angolijczyk urzędnik Angolan official
8. Moroccan official = Marokański urzędnik Moroccan official
9. Somali official = Somalijski urzędnik Somali official
10. Congolese official = Kongijczyk urzędnik Congolese official
11. Tunisian official = Tunezyjski urzędnik Tunisian official
12. Ugandan official = Ugandyjski urzędnik Ugandan official
13. Mozambican official = Mozambijczyk urzędnik Mozambican official
14. Liberian official = Liberyjczyk urzędnik Liberian official
15. Zimbabwean official = Urzędnik związany z Zimbabwe Zimbabwean official
16. Chadian official = Czadyjczyk urzędnik Chadian official
17. Ghanaian official = Ghańczyk urzędnik Ghanaian official
18. Malian official = Malijczyk urzędnik Malian official
(26) consular, diplomatic
Kolokacji: 2
(27) Italian, Roman
Kolokacji: 2
(28) economic, financial, secular
Kolokacji: 3
(30) current, new, young, incumbent
Kolokacji: 4
(31) political, governmental
Kolokacji: 2
(33) Nazi, Communist
Kolokacji: 2
(34) responsible, certain, loyal
Kolokacji: 3
(36) powerful, influential
Kolokacji: 2
(39) imperial, royal
Kolokacji: 2
(40) judicial, legal, incompetent
Kolokacji: 3
(41) statewide, citywide
Kolokacji: 2
(42) Catholic, papal
Kolokacji: 2
(45) diocesan, archdiocesan
Kolokacji: 2
(46) Ethiopian, Eritrean
Kolokacji: 2
(49) agricultural, cultural
Kolokacji: 2
(50) Lithuanian, Latvian, Estonian
Kolokacji: 3
(51) on-ice, on-field
Kolokacji: 2
(52) Swedish, Danish
Kolokacji: 2
(54) anti-doping, anti-drug
Kolokacji: 2
(55) highest-paid, salaried
Kolokacji: 2
(56) Ecuadorean
Kolokacji: 1
przyimek + official
Kolokacji: 20
among officials • by officials • including officials • with officials • between officials • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.