"Zimbabwean official" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Urzędnik związany z Zimbabwe
  1. Zimbabwean przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Zimbabwean officials said deportees would be safe.

    Podobne kolokacje: