ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"official hints" — Słownik kolokacji angielskich

official hints kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędowe aluzje
  1. official rzeczownik + hint czasownik
    Zwykła kolokacja

    The South has said they will continue, but some officials have hinted the scale might be cut back.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo