BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"most" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

most przysłówek

czasownik + most
Kolokacji: 145
matter most • most affected • benefit most • most visited • most admired • most watch • most associated • most needed • most want • ...
most + przymiotnik
Kolokacji: 1822
most important • most popular • most famous • most successful • most common • most recent • most powerful • most likely • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
6. most recent = najnowszy most recent
7. most powerful = najpotężniejszy most powerful
9. most prominent = sztandarowy most prominent
13. most expensive = najdroższy most expensive
14. most beautiful = najpiękniejszy most beautiful
15. most difficult = najtrudniejszy most difficult
17. most valuable = najcenniejszy most valuable
18. most interesting = najbardziej interesujący most interesting
19. most serious = najpoważniejszy most serious
20. most dangerous = najniebezpieczniejszy most dangerous
21. most prestigious = najbardziej prestiżowy most prestigious
23. most populous = najludniejszy most populous
24. most obvious = najbardziej oczywisty most obvious
25. most impressive = najbardziej imponujący most impressive
26. most striking = najbardziej uderzający most striking
27. most exciting = najbardziej pasjonujący most exciting
28. most memorable = najbardziej pamiętny most memorable
31. most visible = najbardziej widoczny most visible
32. most celebrated = najsławniejszy most celebrated
33. most efficient = najwydajniejszy most efficient
34. most ambitious = najambitniejszy most ambitious
35. most controversial = najbardziej kontrowersyjny most controversial
36. most remarkable = najbardziej niezwykły most remarkable
37. most dramatic = najdramatyczniejszy most dramatic
38. most well-known = najsłynniejszy most well-known
39. most unusual = najbardziej niezwykły most unusual
40. most extensive = najrozleglejszy most extensive
41. most prolific = najpłodniejszy most prolific
42. most productive = najwydajniejszy most productive
43. most comprehensive = najbardziej wyczerpujący most comprehensive
44. most profitable = najbardziej przynoszący zyski most profitable
45. most complex = najbardziej skomplikowany most complex
46. most useful = najprzydatniejszy most useful
47. most attractive = najatrakcyjniejszy most attractive
48. most promising = najwięcej obiecywania most promising
49. most critical = najbardziej kluczowy most critical
50. most severe = najpoważniejszy most severe
52. most talented = najbardziej utalentowany most talented
53. most extreme = najbardziej ekstremalny most extreme
54. most outstanding = najwybitniejszy most outstanding
55. most sophisticated = najbardziej wyrafinowany most sophisticated
56. most respected = najbardziej szanowany most respected
57. most spectacular = najbardziej spektakularny most spectacular
58. most reliable = najbardziej niezawodny most reliable
59. most sensitive = najwrażliwszy most sensitive
60. most intense = najintensywniejszy most intense
61. most appropriate = najodpowiedniejszy most appropriate
62. most challenging = najwięcej wyzywania most challenging
63. most experienced = najbardziej doświadczony most experienced
64. most familiar = najbardziej znajomy most familiar
65. most violent = najbardziej agresywny most violent
66. most compelling = najwięcej wywoływania most compelling
67. most accurate = najdokładniejszy most accurate
68. most amazing = najwięcej zdumiewania most amazing
69. most aggressive = najbardziej agresywny most aggressive
70. most frequent = najczęstszy most frequent
71. most unlikely = niezwykle mało prawdopodobny most unlikely
72. most potent = najmocniejszy most potent
73. most distinctive = najbardziej charakterystyczny most distinctive
74. most enduring = najwięcej znoszenia most enduring
75. most innovative = najbardziej nowatorski most innovative
76. most recognizable = najbardziej rozpoznawalny most recognizable
77. most intriguing = najbardziej intrygujący most intriguing
78. most renowned = najbardziej znany most renowned
79. most conservative = najbardziej konserwatywny most conservative
80. most brilliant = najbardziej błyskotliwy most brilliant
81. most comfortable = najwygodniejszy most comfortable
82. most distinguished = najbardziej dystyngowany most distinguished
83. most pressing = najpilniejszy most pressing
84. most competitive = najambitniejszy most competitive
85. most desirable = najbardziej pożądany most desirable
86. most vocal = najbardziej wokalny most vocal
87. most prevalent = najbardziej przeważający most prevalent
88. most consistent = najbardziej zgodny most consistent
89. most wonderful = najcudowniejszy most wonderful
90. most abundant = najobfitszy most abundant
91. most generous = najhojniejszy most generous
92. most radical = najradykalniejszy most radical
93. most crucial = najbardziej decydujący most crucial
94. most extraordinary = wielce zdumiewające most extraordinary
95. most intimate = najintymniejszy most intimate
96. most lucrative = najbardziej lukratywny most lucrative
97. most surprising = najbardziej zadziwiający most surprising
98. most notorious = najbardziej znany most notorious
99. most suitable = najodpowiedniejszy most suitable
100. most widespread = rozpowszechniony most widespread
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 250

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.