"most outstanding" — Słownik kolokacji angielskich

most outstanding kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najwybitniejszy
  1. most przysłówek + outstanding przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    Players considered the most outstanding player in their position are selected as members of the team.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo