BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"most notable" — Słownik kolokacji angielskich

most notable kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najwybitniejszy
  1. most przysłówek + notable przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    The increase was most notable among poor children under the age of 6.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo