BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"especially notable" — Słownik kolokacji angielskich

especially notable kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególnie wybitny
  1. especially przysłówek + notable przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    The Anatomy is especially notable for its descriptions of plant structure.

powered by  eTutor logo