"most significant" — Słownik kolokacji angielskich

most significant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najznaczniejszy
  1. most przysłówek + significant przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    The 1990s saw the most significant changes to the school since the 1960s.

podobne do "most significant" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "most significant" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo