"historically significant" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): historycznie znaczny
  1. historically przysłówek + significant przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    It is significant historically for its role in local government.

powered by  eTutor logo