"most obvious" — Słownik kolokacji angielskich

most obvious kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najbardziej oczywisty
  1. most przysłówek + obvious przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    What I've said about them thus far states only the most obvious fact.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo