"fairly obvious" — Słownik kolokacji angielskich

fairly obvious kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dość oczywisty
  1. fairly przysłówek + obvious przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    In fact, it is fairly obvious what you are supposed to do with the ones here.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo