"fairly common" — Słownik kolokacji angielskich

fairly common kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dość wspólny
  1. fairly przysłówek + common przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    The system was soon used by a number of other products as well, and became fairly common during the early 1990s.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo