BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"most beautiful" — Słownik kolokacji angielskich

most beautiful kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najpiękniejszy
  1. most przysłówek + beautiful przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    She was the most beautiful woman he had ever seen.

powered by  eTutor logo