Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"stunningly beautiful" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezwykle piękny
  1. stunningly przysłówek + beautiful przymiotnik
    Silna kolokacja

    There a stunningly beautiful young woman got his name right and asked, "Why did you write this book?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo