KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"list" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

list czasownik

list + rzeczownik
Kolokacji: 70
list building • list one's address • list a number • list the names • list items • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
(6) year, time, length
Kolokacji: 3
1. list one's shares = lista czyjś części list one's shares
2. list effects = efekty listy list effects
3. list sites = miejsca listy list sites
4. list assets = aktywa listy list assets
5. list liabilities = odpowiedzialności listy list liabilities
6. list services = lista usługi list services
8. list debts = długi listy list debts
  • The petition lists 492 creditors and debts of $39 million.
  • The company listed both debts and assets of more than $1 billion.
  • Vencor listed assets of $1.71 billion and debts of $1.4 billion.
  • He listed assets of more than $10 million and debts of $6 million.
  • In November, the company sought Chapter 11 protection, listing debts of $489 million.
  • At that time it listed total debts of $60 million.
  • He listed debts from $5,000 to $20,000, money borrowed from his retirement fund.
  • He listed debts of more than $181,000 and assets of $1,370, with his Independence Electric stock given no value.
  • Members of Congress are required to file annual financial disclosure forms listing their assets and debts.
  • Dr. Cooley filed for bankruptcy in 1989, listing debts of almost $100 million.
(9) price, payment
Kolokacji: 2
(10) information, example, detail
Kolokacji: 3
(11) Congress, match
Kolokacji: 2
(12) tally, project, program
Kolokacji: 3
(13) species, stock
Kolokacji: 2
(15) option, accomplishment, reason
Kolokacji: 3
(16) criteria
Kolokacji: 1
czasownik + list
Kolokacji: 3
listed as missing • begin listing • start listing
list + przyimek
Kolokacji: 34
listed under • listed among • listed on • listed in • listed by • ...
list + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 50
listed above • listed below • listed alphabetically • listed separately • officially listed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.