"list liabilities" — Słownik kolokacji angielskich

list liabilities kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedzialności listy
  1. list czasownik + liability rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The company listed known liabilities of $61.7 million and assets with undetermined market value.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo