"initially listed" — Słownik kolokacji angielskich

initially listed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo wymienić
  1. list czasownik + initially przysłówek
    Luźna kolokacja

    It was initially listed in 1982 and expanded on three later occasions.

powered by  eTutor logo