"originally listed" — Słownik kolokacji angielskich

originally listed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo wymienić
  1. list czasownik + originally przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The case was originally listed to run for nine days but the verdict came in its eighth week.

powered by  eTutor logo