"list sites" — Słownik kolokacji angielskich

list sites kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miejsca listy
  1. list czasownik + site rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Lesser Known Areas of the National Park System, (1989), 48 pages, listing 170 parks and other sites.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo