"list" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

list rzeczownik

rzeczownik + list
Kolokacji: 278
mailing list • wine list • guest list • wish list • hit list • species list • best-seller list • to-do list • shopping list • client list • Seller list • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. mailing list = lista mailingowa mailing list
  • Yet at the same time we have a very serious wine list.
  • The wine list has a great choice from all over the world.
  • Someone has thought a good deal about the wine list.
  • The 600-bottle wine list is one of the best in town.
  • The wine list is one of the best in the area.
  • Such care does not always lead to a long wine list.
  • The wine list does not do justice to the food.
  • It would be nice to see a more democratic wine list.
  • It also has a good wine list for its size.
  • The list of wines was not the same in every city.
3. guest list = lista gości (zaproszonych gdzieś) guest list
4. wish list = lista życzeń wish list
5. hit list = czarna lista, lista osób do zlikwidowania hit list
8. to-do list = lista zadań, lista spraw do załatwienia to-do list
9. shopping list = lista zakupów shopping list
13. watch list = lista obserwacyjna (osób lub organizacji, np. w celach politycznych lub prawnych) watch list
14. laundry list = gruntowny spis ludzi lub zwierząt laundry list
15. passenger list = lista pasażerów statku lub samolotu dostarczana do urzędu celnego passenger list
16. target list = lista docelowa target list
17. set list = setlista (lista utworów granych przez zespół na koncercie) set list
18. money list = lista finansowa money list
19. witness list = lista świadków witness list
20. career list = lista zawodowa career list
21. Honours List = Lista wyróżnionych honorowymi tytułami Honours List
22. party list = towarzyska lista party list
23. Navy List = Marynarka wojenna Lista Navy List
24. track list = lista w konkurencjach biegowych track list
25. navigation list = lista nawigacji navigation list
26. list of online retailers = lista detalistów on-line list of online retailers
28. List of tables = Lista tabel List of tables
30. List of United Nations = Lista Organizacji Narodów Zjednoczonych List of United Nations
31. List of singles = Lista biletów w jedną stronę List of singles
32. list of New manuscripts = lista Nowych rękopisów list of New manuscripts
33. New York Civil List = Nowy Jork lista cywilna New York Civil List
34. price list = cennik price list
36. bestseller list = lista bestsellerów bestseller list
37. contact list = lista kontaktów contact list
38. customer list = wykaz klientów customer list
39. king list = lista króla king list
41. injury list = lista urazu injury list
42. Week List = Tydzień Lista Week List
43. List of Olympic medalists = Lista olimpijskich medalistów List of Olympic medalists
44. master list = mistrzowska lista master list
45. casualty list = lista ofiar casualty list
46. Forbes list = Forbes lista Forbes list
47. voter list = lista wyborcy voter list
48. list of nominees = lista kandydatów list of nominees
52. list of winners = lista zwycięzców list of winners
54. list of demands = lista żądań list of demands
55. membership list = lista członków membership list
56. list of items = lista rzeczy list of items
57. transfer list = lista transferowa transfer list
58. grocery list = lista zakupów (spożywczych) grocery list
59. list of names = wykaz nazwisk, lista imienna, wykaz imienny list of names
61. year list = lista roku year list
63. list of places = lista miejsc list of places
66. list of artists = lista artystów list of artists
67. List of Canada cases = Lista Kanady przypadki List of Canada cases
68. death list = czarna lista death list
69. entry list = lista wejścia entry list
71. list of events = lista wydarzeń list of events
73. list of numbers = kolumna liczb list of numbers
80. list of characters = lista charakterów list of characters
82. List of United Resolutions = Lista zjednoczonych Uchwał List of United Resolutions
85. list of suspects = lista podejrzanych list of suspects
88. play list = lista gry play list
90. list of cities = lista miast list of cities
91. list of finalists = lista finalistów list of finalists
92. list of titles = lista tytułów list of titles
94. list of effects = lista efektów list of effects
95. list of the points = lista punktów list of the points
97. Christmas list = Lista świąteczna Christmas list
98. World Heritage List = Światowe Dziedzictow Kultury i Natury Lista World Heritage List
99. List of Presidents = Lista Prezydentów List of Presidents
100. subscription list = lista subskrybentów subscription list
list + rzeczownik
Kolokacji: 15
list price • List Nonfiction • Week List Advice • List Fiction • List A cricket • ...
list + czasownik
Kolokacji: 69
list includes • list contains • list goes • list grows • list shows • navigation list follows • New List compiles • list gives • list appears • ...
czasownik + list
Kolokacji: 120
see List • rank on one's list • strike from the Navy list • activate from the list • spend on the list • rank in one's list • list on one's list • ...
przymiotnik + list
Kolokacji: 190
complete list • long list • disabled list • short list • injured list • partial list • extensive list • comprehensive list • all-time list • ...
przyimek + list
Kolokacji: 25
off the list • down the list • on the list • with a list • through the list • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.