ODBIERZ DARMOWY KURSKup eTutor angielski, a Travel English otrzymasz GRATIS!SPRAWDŹ >>Zamknij

"legal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

legal przymiotnik

legal + rzeczownik
Kolokacji: 646
legal action • legal system • legal battle • legal right • legal expert • legal issue • legal challenge • legal status • legal fee • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. legal action = droga sądowa, kroki prawne legal action
4. legal right = przysługujące prawo, prawo podmiotowe, uprawnienie ustawowe, pozwolenie legal right
5. legal issue = problem prawny, kwestia prawna legal issue
6. legal expert = biegły sądowy legal expert
8. legal status = status prawny, sytuacja prawna legal status
9. legal fee = honorarium prawne, opłata sądowa legal fee
13. legal proceedings = droga sądowa, kroki prawne legal proceedings
14. legal service = obsługa prawna legal service
19. legal profession = zawód związany z prawem legal profession
23. legal team = prawny zespół legal team
24. legal basis = podstawa prawna legal basis
25. legal limit = limit dozwolony przez prawo legal limit
26. legal process = proces sądowy legal process
27. legal obligation = prawny obowiązek legal obligation
28. legal matter = kwestia prawna legal matter
29. legal framework = podstawy prawne, ramy prawne legal framework
30. legal cost = koszt prawny legal cost
31. legal career = zawód prawnika legal career
32. legal entity = osoba prawna legal entity
33. legal aid = pomoc prawna legal aid
34. legal trouble = prawne kłopoty legal trouble
36. legal argument = argumentacja prawna legal argument
38. legal term = termin prawniczy legal term
39. legal paper = prawny papier legal paper
40. legal guardian = opiekun prawny legal guardian
45. legal claim = roszczenie, roszczenie prawnie uzasadnione, tytuł prawny legal claim
46. legal resident = prawny mieszkaniec legal resident
48. legal code = kodeks legal code
49. legal pad = notatnik legal pad
50. legal expense = koszt prawny legal expense
54. legal standard = wzorzec urzędowy legal standard
55. legal affair = prawna sprawa legal affair
56. legal principle = norma prawna legal principle
57. legal theory = prawoznawstwo, jurysprudencja legal theory
58. legal liability = odpowiedzialność prawna legal liability
59. legal mean = prawny oznaczać legal mean
60. legal standing = stan prawny legal standing
61. legal fight = prawna walka legal fight
63. legal defense = prawna obrona legal defense
64. legal abortion = aborcja dopuszczalna prawem legal abortion
65. legal secretary = sekretarz prawny, prawnik spółki legal secretary
66. legal strategy = prawna strategia legal strategy
67. legal aspect = aspekt prawny legal aspect
68. legal reform = prawna reforma legal reform
69. legal question = zagadnienie prawne legal question
70. legal bill = prawny rachunek legal bill
71. legal ground = podstawa prawna legal ground
72. legal case = sprawa sądowa, proces legal case
73. legal practice = kancelaria prawnicza legal practice
74. legal reason = prawny powód legal reason
75. legal department = dział prawny legal department
77. legal position = stanowisko prawne legal position
78. legal director = prawny dyrektor legal director
79. legal community = prawna społeczność legal community
80. legal officer = urzędnik sądowy legal officer
81. legal work = obowiązki zawodowe prawnika, praca prawnika legal work
82. legal age = pełnoletność legal age
84. legal study = prawna nauka legal study
85. legal representative = zastępca prawny, ustawowy zastępca prawny, przedstawiciel ustawowy legal representative
86. legal power = pełnomocnictwo prawne legal power
87. legal wrangling = prawna kłótnia legal wrangling
88. legal name = imię i nazwisko, nazwa prawna legal name
89. legal way = prawna droga legal way
90. legal party = strona prawna legal party
91. legal decision = postanowienie sądowe, rozstrzygnięcie prawne legal decision
92. legal help = prawna pomoc legal help
93. legal organization = prawna organizacja legal organization
94. legal consequence = skutek prawny legal consequence
95. legal structure = prawna struktura legal structure
96. legal form = forma prawna legal form
97. legal implication = prawna konsekwencja legal implication
98. legal change = prawna zmiana legal change
99. legal settlement = prawne porozumienie legal settlement
100. legal option = prawna opcja legal option
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 117
czasownik + legal
Kolokacji: 4
make legal • consider legal • deem legal • declare legal
przysłówek + legal
Kolokacji: 9
perfectly legal • entirely legal • strictly legal • barely legal • completely legal • ...
legal + przyimek
Kolokacji: 11
legal for • legal in • legal under • legal of • legal on • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.