"legal defense" — Słownik kolokacji angielskich

legal defense kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawna obrona
  1. legal przymiotnik + defense rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They also asked to hear again the elements of justification as a legal defense.

    Podobne kolokacje: