"legal scholar" — Słownik kolokacji angielskich

legal scholar kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawny uczony
  1. legal przymiotnik + scholar rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But legal scholars say the case law is not so clear.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo