"immediate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

immediate przymiotnik

immediate + rzeczownik
Kolokacji: 452
immediate attention • immediate effect • immediate vicinity • immediate family • immediate area • immediate action • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 90
1. immediate effect = bezpośredni efekt immediate effect
2. immediate aftermath = natychmiastowe następstwo immediate aftermath
  • It must make sense of events as they happen and in their immediate aftermath.
  • In the immediate aftermath, it is not known who carried out the attack.
  • So matters stood in the immediate aftermath of the war.
  • Security was increased in the immediate aftermath of the shooting.
  • How do you bring people together in the immediate aftermath of a revolution?
  • The soldiers were killed either during the attack or in its immediate aftermath.
  • However in the immediate aftermath of the operation, 21 people were killed on 3 March.
  • All together, they say, 41 people died on May 14 and in the immediate aftermath.
  • In the immediate aftermath he told the press "I will return".
  • The immediate aftermath of George's death damaged their relationship further.
3. immediate result = najpilniejszy wynik immediate result
4. immediate consequence = natychmiastowa konsekwencja immediate consequence
5. immediate issue = natychmiastowa kwestia immediate issue
6. immediate wake = natychmiastowy ślad immediate wake
7. immediate influence = bezpośredni wpływ immediate influence
8. immediate outcome = natychmiastowy wynik immediate outcome
9. immediate purchase = natychmiastowy zakup immediate purchase
10. immediate fallout = natychmiastowy opad immediate fallout
11. immediate event = natychmiastowe wydarzenie immediate event
(9) success, hit, strike
Kolokacji: 3
(13) concern, worry, fear
Kolokacji: 3
(20) access, right, claim, call
Kolokacji: 4
(23) change, cash
Kolokacji: 2
(26) successor, replacement, heir
Kolokacji: 3
(28) crisis, emergency, occasion
Kolokacji: 3
(33) question, inquiry
Kolokacji: 2
(34) prospect, foreground
Kolokacji: 2
(36) gratification, satisfaction
Kolokacji: 2
(37) year, entourage, meeting
Kolokacji: 3
(39) survivor, survival
Kolokacji: 2
(48) criticism, fire
Kolokacji: 2
(54) sign, staff, outcry, alarm
Kolokacji: 4
(57) importance, value, urgency
Kolokacji: 3
(62) focus, left
Kolokacji: 2
(63) ceasefire
Kolokacji: 1
(66) independence, emancipation
Kolokacji: 2
(67) pain, symptom, invasion
Kolokacji: 3
(71) attraction, bond, moment
Kolokacji: 3
(77) retaliation, reprisal
Kolokacji: 2
(79) opportunity, hearing
Kolokacji: 2
(80) obstacle, hurdle
Kolokacji: 2
(82) uproar, splash, violence
Kolokacji: 3
(83) disaster, hardship
Kolokacji: 2
(84) cancellation, revocation
Kolokacji: 2
(85) disqualification, eligibility
Kolokacji: 2
(87) descent, extraction
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.