"immediate fallout" — Słownik kolokacji angielskich

immediate fallout kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowy opad
  1. immediate przymiotnik + fallout rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The film concludes with footage of Hart at home while on screen text details the immediate fallout of the screwjob.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo